UNED building in Barcelona

M’incorporo a l’equip de la UNED

Aquest curs m’he incorporat a la UNED com a tutora de les assignatures Morfología de la lengua española i Comentario de texto. Tinc un afecte especial a aquesta universitat, en primer lloc, perquè m’han tractat de meravella en el passat (com quan vaig impartir aquest taller). Però a més -i d’això no em vaig adonar fins que vaig començar a col·laborar amb ells- perquè em transporta a la infància, quan veia com la meva mare es treia assignatures d’una segona carrera. De petita la vaig acompanyar un munt de vegades a tutories de la UNED, com ara la de filosofia del llenguatge, assignatura que molts anys després, ironies de la vida, acabaria estudiant jo mateixa. Res, que podem dir que el meu crush m’ha demanat per sortir i estic més contenta que un gínjol. Desitgeu-me sort.